Tag Archives: หาเงิน ด่วน ที่สุด 24 ชั่วโมง

เมื่อต้องการหาเงินด่วนที่สุด 24 ชั่วโมง

ในยุคที่การจับจ่ายใช้สอยเกิดขึ้นอย่างง่ายดาย เพราะไม่เพียงแค่มีห้างสรรพสินค้าใหม่ๆ หรือธุรกิจรายย่อยที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด กระจายการซื้อขายให้เกิดขึ้นโดยง่ายแล้ว การซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ตก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สะดวกรวดเร็ว นอกจากจะสามารถช้อปปิ้งได้เมื่อไหร่ก็ตามใจแล้ว ยังมีของรุ่นใหม่ๆ ออกมาล่อตาล่อใจผู้ซื้ออย่างเรากันอีก แล้วของที่ซื้อง่ายขายคล่องบนอินเทอร์เน็ตก็ไม่ใช่แค่ของกระจุกกระจิกชิ้นเล็กน้อย แต่ของชิ้นใหญ่ๆ ราคาแพงๆ ก็สามารถหาซื้อกันได้ ตั้งแต่รถยนต์ บ้าน ไปจนถึงที่ดินก็มี   การซื้อขายของชิ้นใหญ่เหล่านี้ อาจไม่นิยมจ่ายเงินราคาเต็มโดยไม่เห็นหน้าเห็นตากันได้ก็จริง แต่ก็มักจะมีการเรียกเก็บเงินมัดจำไว้เป็นจำนวนหนึ่งเสียก่อน ถ้าไม่จ่ายเงินมัดจำของที่เล็งไว้ในราคาดีก็อาจมีคนอื่นมาซื้อไปได้ การซื้อขายออนไลน์มักเกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนไว้ก่อน ดังนั้นหลายคนจึงมีความต้องการหาเงินด่วนที่สุด 24 ชั่วโมง เพื่อมาใช้จ่ายให้ได้ไวที่สุด แต่การหาเงินด่วนที่สุด 24 ชั่วโมงก็ไม่ใช่เรื่องง่าย หากไม่นับการขอหยิบขอยืมเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องแล้วล่ะก็ วิธีไหนอีกที่จะหาเงินได้รวดเร็ว ลำดับต่อมาก็คงเป็นการเอาของมีค่าเข้าโรงรับจำนำเพื่อแลกเป็นเงินสด แต่ก็เหมาะกับของชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างเช่น สร้อยทอง หรือโทรศัพท์มือถือมากกว่า แต่ถ้าหากไม่มีของมีค่าที่พอจะแลกเป็นเงินสดได้ล่ะ จะทำอย่างไรต่อไป ลำดับต่อมาก็คือ การหาเงินกู้นั่นเอง เงินกู้ส่วนใหญ่ที่คนนึกถึงก็เป็นการกู้เงินจากธนาคาร เพราะมีความเสี่ยงน้อยและถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์